AL HET NIEUWS UIT VEURNE

Familie van wijlen Gilbert Degraeuwe schenkt kunstwerk aan De Seylsteen

VEURNE - De weduwe en zonen van wijlen Gilbert Degraeuwe schonken een beeld van Degraeuwe aan de bibliotheek De Seylsteen in Veurne. Voortaan prijkt dat beeld «The Lighthouse» daar op de infobalie. Het moet een eerbetoon zijn voor de man die Veurne, kunst en de bibliotheek in zijn hart droeg.

Gilbert Degraeuwe was lid van de bibliotheekraad, van 2001 tot 2012, als deskundige voor ICT en senioren. Hij was een staads aanwezig op de vergaderingen en steeds bereid te helpen op een bibliotheekactiviteit. Toen hij 80 jaar werd, vroeg hij ontslag aan, gezien zijn leeftijd, maar bleef ook daarna de bibliotheek bezoeken. Hij ontleende veel werken, las er veel ter plaatse en zocht op het internet. Het was Gilbert Degraeuwe die in 2008 de naam De Seylsteen bedacht voor het nieuwe gebouw met daarin het stadskantoor en de bibliotheek. Daarmee wou hij de aantrekkingskracht van het nieuwe stadhuis en vooral de bib doen weerklinken. Seylsteen is immers een oude benaming voor magneet.

Na zijn opleiding aan de Westhoek Academie Koksijde leidde Gilbert Degraeuwe in het dienstencentrum De Zonnebloem de hobbyclub rond boetseren, die in het kader van Toeren&Loeren meerdere keren tentoon stelde in de bibliotheek. Samen met zoon Cristophe, die digitale foto’s met een kosmische dimensie maakt, stelde hij zijn beste beelden tentoon in Vinkem Kerk in de zomer van 2017, onder de titel Heavenly Human. Na zijn overlijden in het najaar van 2018 wilden zijn beide zonen hun vader een ereplaats bezorgen in de bibliotheek. Cristophe en Hans selecteerden «The Lighthouse», een beeld uit terracotta. Met die vuurtoren in het midden van een zee van letters, afbeeldingen, papier, boekenruggen en lezers op zoek blijft Gilbert Degraeuwe zowel in woord als beeld zijn stempel drukt op de Veurnse bibliotheek. Op foto schepen Jan Verfaillie, Diane Verstraete, schepen van Cultuur Celine Mouton en Kristof Degraeuwe - ©inveurne.be – foto ©José Tyteca

School «De Kleine Reus» sluit de deuren

STEENKERKE, VEURNE - De lagere school «De Kleine Reus» in Steenkerke bij Veurne telt momenteel 13 leerlingen en 3 leerkrachten. Hiermee haalt de lagere school de rationalisatienorm van 14 leerlingen niet, waardoor de subsidies van het Ministerie van Onderwijs dreigen weg te vallen. De lagere afdeling hoort bij het stedelijk onderwijs en de kleuterafdeling maakt deel uit van de Vrije Katholieke Basisscholen Veurne. Het college van burgemeester en schepenen heeft samen met het Vrij Katholiek Basisonderwijs, de directies en de ouders beslist om de school te sluiten. Het schoolbestuur heeft al jaren na elkaar zelf geïnvesteerd in extra lestijden die meer worden gesubsidieerd. Het aantal leerlingen in de school zal, volgens de prognose, nog dalen waardoor de sluiting door het Ministerie van Onderwijs niet meer tegen te houden valt. De kinderen van 15 gezinnen uit de vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school moeten door de sluiting naar een school buiten het dorp moeten verhuizen. ©inveurne.be

Marktcomité moet weekmarkt aantrekkelijk houden

VEURNE – Elke woensdag komen honderden mensen naar de Grote Markt en de Appelmarkt om te genieten van de sfeer op de wekelijkse markt. Om de toekomst te verzekeren werd er een marktcomité opgericht, die de samenwerking tussen de ambulante handelaars en het stadsbestuur optimaal moet houden. Dat comité moet de werking van de markt vooruithelpen en meedenken aan acties die de beleving voor de klanten verhogen. Er staan al enkele activiteiten op touw, zoals de kinderanimatie op woensdag 1 mei. Het nieuwe marktcomité werd samengesteld uit marktkramers van alle beroepscategorieën en enkele vertegenwoordigers van het stadsbestuur. De leden zijn schepen Guido Hoste, deskundige Lokale Economie Stephanie Thybaert, marktleider Pascal Tahon en de marktkramers Dirk Vandamme, Marnick Bevernage, Geert Vantyghem, Inge Cornette, Geldof Nathalie, Stefan Delboo, Karine Sanders, Steve Boudin, Nathalie Titeca en Lieven Vandewalle. ©inveurne.be – foto ©Veurne

Suikerpark in Veurne pakt uit met verkoop Skyflats

VEURNE - Projectontwikkelaar ION lanceerde de verkoop van Skyflats, de hoogste appartementen van regio Veurne. Skyflats maakt deel uit van Suikertoren, de twee architecturale torens die aan de rand van het nieuwe stadsdeel Suikerpark in Veurne worden gebouwd.

Tijdens de lancering pakte de projectontwikkelaar uit met een wedstrijd waarbij de eerste tien kopers 2 elektrische fietsen kunnen winnen. Suikertoren is de volgende fase van Suikerpark en wordt het kloppende hart van de nieuwe stad. In Suikertoren worden er drie types appartementen gerealiseerd, gaande van betaalbare startflats over comfortabele parkflats tot de exclusieve skyflats, een verscheidenheid die elk wat wils biedt. De torens krijgen een tijdloze architectuur in harmonie met de groene parkomgeving.

Met hun ligging op de zevende en achtste verdieping worden de skyflats de hoogste appartementen in Veurne met drie unieke zichtassen: op de kust, de polders en de stad. Suikerpark is een stadsontwikkelingsproject in Veurne dat gerealiseerd wordt op de voormalige site van de Suikerfabriek. Dit project is een publiek-private samenwerking tussen de Stad Veurne en de West-Vlaamse Intercommunale enerzijds en de projectontwikkelaar ION anderzijds. Suikerpark wordt een uniek project waarin wonen, ontspannen en werken hand in hand gaan met de duurzame herdefiniëring van de oude suikerfabrieksite van 49 ha groot. 15 ha van het terrein wordt ingevuld als natuurpark, terwijl 16 ha aan nieuwe ruimte vrijkomt voor een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein. Ten slotte is er het Suikerpark: een multifunctioneel gebied van 14 ha met 450 woningen in verschillende woonvormen, vernieuwende werkplekken en een groen stadspark. ©inveurne.be – foto’s ion

.